11.03.16

BUDDHIST PILGRIM EP.II ASCETICISM

India

                         Dungeshwari cave

มีสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเหมือนกันนั่นคือ ความไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆ มีความเพียรพยายามจนไปถึงจุดมุ่งหมาย

เหมือนที่ Thomas Edison เคยกล่าวไว้ 

ผมไม่ได้ล้มเหลวนะ เพียงแค่ผมค้นพบหนึ่งพันวิธีที่ไม่ได้ผลนั่นเอง 

เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ลองผิดลองถูกในการหาวิธีหลุดพ้นมานานกว่า 6ปี

 

 One thing that I noticed many successful people have in common is… they don’t give up, they will try every way to reach their goal.

Like Thomas Edison once said

“I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.

So is Lord of Buddha. He devoted 6 years in search for enlightenment 

 

 

 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave 
 Dungeshwari cave

LOCATION: Dungeshwari cave, INDIA

วันนี้เราก็จะไปกันที่ถ้ำดงคสิริ ที่ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกิริยานาน 6ปี เราตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่ รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกที่จะได้ไปดูสถานที่จริงที่ตัวเองได้เรียนตั้งแต่เด็ก ใจก็คิดไปต่างๆนานา ว่าจะเป็นยังไง

พอเราไปถึงก็มีเรื่องให้ตกใจอีกและ คนอินเดียมากมายถือเสลี่ยงมารอรับพวกเราขึ้นเขาเป็นสิบๆ! มองดูนาฬิกาแล้วก็แค่เจ็ดโมง ทำไมตื่นเช้ากันจัง แถมยังมีเด็กแขกมากมายวิ่งมาทำงานขอตังค์เดินตามเราขึ้นเขา ระหว่างทางก็เจอคนแก่ คนเฒ่า เจอคนพิการที่ต้องใช้มือพยุงตัวเพื่อที่จะเดินมากมาย แม้จะเห็นเป็นวันที่สองแล้ว แต่ความรู้สึกสังเวชก็ยังไม่หาย รู้สึกสงสารอยากช่วย แต่คนพวกนี้มีจำนวนมากเกินไปจนเราไม่รู้จะช่วยอย่างไง

 

เราเดินมาไม่นานก็ถึงหน้าถ้ำดงคสิริ ที่นี่เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทดลองวิธีต่างๆนานาเพื่อหาทางหลุดพ้นเช่น กัดลิ้น ผ่อนลมหายใจ และอดข้าวอดอาหารจนตัวเหลือแต่กระดูก ทำมาหกปีครึ่งก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้ แต่พระองค์ก็ไม่ย่อท้อ เพียรพยายามต่อไป จนได้มานั่งสมาธิ เจริญสติปัญญาที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา ที่ที่เราไปกันเมื่อวาน เมื่อพระองค์เริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตก็ได้เห็นสัจธรรม อริยสัจ4 จิตก็พ้นจากกิเลสทั้งปวง พระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การค้นหาคำตอบที่ยาวถึงหกปีก็มาถึงจุดสิ้นสุด 

 

พอจะเห็นภาพไหมคะ ความสม่ำเสมอ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคือกุญแจไปสู่ความสำเร็จ อย่าให้โชคชะตามากำหนดชีวิตเราเลยคะ เหมือนชาวอินเดียทั้งหลายที่ตกอยู่ภายใต้กฎชั้นวรรณะ แต่จงคิดที่จะดำเนินชีวิตที่เรากำหนดขึ้นเอง เราเขื่อว่าตราบใดที่เรามีความเพียรพยายาม เราจะต้องเดินไปสู่จุดหมายเเน่นอน

 

Shirt: Zara   Pant: J Avenue 

Photographer: Mom

Today, we would hike up to the Dungeshwari cave where Lord of Buddha had his rain retreat for 6 and a half yearsstriking for an enlightenment. I was excited to go see the actual place I was told all the time in my Buddhism class. My anticipation rose up as we were reaching the mountain.  

We arrived there early morning, again, many Indian caught me off guard. Surprisingly, many Indian with a portable wooden seat were waiting for us to lift us up to the mountain, many kids ran to us and follow us all the way up to the cave. On the way, we saw many poor old people, cripples that balance themselves with hands to walk on the side of the street. This was a second day already that I witnessed this, I was far from getting used to what I see, and really hope I could help in some way. 

 

It was an easy hike, shortly I stood in front of the cave. This was where he had experiment a several suffering methods such as bite his teeth, hold this breath, and starved himself. Yet what he discovered is only pain not peace. He realized that torture won’t lead him to the enlightenment. After he did trial and error experiment for 6 years, he had yet reached his goal. But he didn’t give up, he kept on trying. He went to Bodhgaya. (the place I went on first day) Then finally, on the full moon night he came to realize the simple truth he was searching for 6 years, he attained enlightenment and established the principle of Karmas. Now he was the Lord Buddha, the fully liberated one, awakened and enlightened. The search of six long years had ended.

Now you see what I try to point out right? Consistency is the key success factor.  I strongly believe if there is will, there is a way. Don't led your life by destiny, each of us has a will power to dictate our own path. 

 

Shirt: Zara   Pant: J Avenue 

Photographer: Mom